Тексти для перевірки читання мовчки (9-11 кл.)Пророк  у своїй Вітчизні
Учений-енциклопедист, природознавець, мислитель світового рівня Володимир Іванович Вернадський народився 12 березня 1863 року. Будучи  глибоким фахівцем у галузі багатьох наук, він став основоположником  геохімії, біогеохімії, гідрогеохімії, вчення про ноосферу і біосферу та визначив магістральний шлях пізнання Всесвіту та законів розвитку цивілізації.
         Його ідеї стали базою нових напрямків багатьох сучасних наук, зокрема, геології, мінералогії, гідрогеології. „Мені  судилося сказати людству нове в тому вченні про живу речовину, яку я створюю. Це є мій поклик, мій обов’язок, покладений на мене, який я повинен проводити в життя як пророк, який відчуває всередині в себе голос, що закликає його до діяльності,”—говорив В. Вернадський. Однією з найвизначніших книг його стала’’ Біосфера’’, де він першим теоретично визначив поняття біосфери як шару активного органічного життя на Землі, що використовує енергію Сонця та перебуває у тісних прямих і зворотних зв’язках з геологічними оболонками і атмосферою Землі.
         Величезну вагу мають його філософсько-теоретичні розробки проблем ‘’Життя в космосі’’,’’Автотрофне живлення людини’’ та вчення про ноосферу.  За визначенням  академіка К.М.Ситника, голови комісії з розробки наукової спадщини В.І.Вернадського при президії Національної академії наук України,  „в історії науки важко знайти ученого, який би зробив так багато для людства, як Вернадський. Його праці мають неоціненне світоглядне значення, оскільки доповнюють такі фундаментальні поняття науки  і філософії, як матерія, енергія, простір, час та Всесвіт. Вони спонукають нас задуматись над одвічним питанням: хто ми є і чого хочемо досягти для себе і своїх дітей?”
         Наукові відкриття і передбачення В. Вернадського базувалися на глибоких знаннях, помножених на талант та виняткову інтуїцію. Після гімназії він навчався в Петербурзькому університеті на природничому відділенні фізико-математичного факультету, де його вчителями були авторитетні вчені, серед яких і видатний природознавець В.В. Докучаєв, який сповідував прогресивну технологію наукових досліджень. В.Вернадський у молоді роки пройшов стажування також в Італіі, Німеччині і Франції, після чого читав курс лекцій у Московському університеті.
         Життя вченого і його корені, наукова діяльність тісно пов’язані з Україною. Його батько Іван Васильович народився в Києві, закінчив Київський університет святого Володимира, а після навчання за кордоном завідував кафедрою політекономії. Володя народився в Санкт-Петербурзі, де на той час працював батько. Але з п’яти років (1868) хлопець у Харкові, куди переїхала родина, там були кращі для здоров’я    кліматичні умови і де ще жив український дух Слобожанщини.
         У 1873 році майбутній учений стає першокласником  Харківської класичної гімназії. Майже щоліта проводив у Шишаках на Полтавщині, де родина мала садибу. Від батька хлопець пізнавав історію і культуру українського народу. Тим паче, що один із предків хлопця по батьківській лінії служив у війську Богдана Хмельницького. В.Вернадський глибоко розумів витоки українського національного руху, щиро йому симпатизував, із захопленням сприйняв звістку про незалежність України, проголошену Центральною Радою. Після Жовтневого перевороту, побоюючись більшовицьких агентів у Петербурзі, таємно переїздить до Полтави.
         Змінювалися влади, але вчений залишався  в Україні, був ініціатором створення  Української академії наук і першим її президентом у1918 році. Під керівництвом очолюваного ним комітету  була створена  універсальна Національна бібліотека України ( нині центральна наукова бібліотека ім. В. Вернадського).
         Він не сприйняв більшовицького режиму, був розчарований, що Україна не стала самостійною державою чи хоча б повносилою автономією у складі Росії. Але співпрацював із владою, яка вже склалася, заради науки.
         Через деякий час очолює кафедру геохімії і мінералогії Таврійського університету, пізніше обраний ректором університету, який нині носить його ім’я. Одного разу його прийшли арештовувати за те, що 200 молодим  офіцерам, яким загрожувала страта, видав посвідки студентів Таврійського університету.
         Не солодко було і в роки сталінських репресій. Адже волею якогось сатрапа-ненависника життя наукового велета могло обірватись на 10-15 років раніше, ніж він повідав людству свої пророчі ідеї і теорії.
         „Але найбільше за все хочеться мати можливість наукової роботи”,-- записує Володимир Іванович у потаємному зошиті. І паралельне: ”Я ніколи не жив однією лише наукою.”
         З 1922 по 1939 рік очолював створений ним же Державний радієвий інститут, був членом Чехо-Словацької(1926) та Паризької(1928) академій наук. У 1922-1926рр. читав лекції у Сорбоннському університеті. В.Вернадський не став емігрантом, але почувався ним у своїй країні, де основними рушійними силами були насильство і зневага до людини. Автор близько 400 наукових праць, він обстоював незалежність науки: „Завданням  є не державна організація науки, а державна допомога науковій творчості”. Україна може пишатися , що його ідеї опанували науковою громадськістю усього світу( З газети).679сл.
.
Пророк у своїй Вітчизні
Ключ до тестів
1.а);    2.в);   3.а);   4.а);    5.б);    6.б);    7.б);    8.б);    9.в);    10.в);   11.а);  12.б).Кількість слів за хвилину
2хв. – 339сл.
2хв.10сек. – 313сл.
2хв.20сек. – 291сл.
2хв.30сек. – 271сл.
2хв.40сек. – 254сл.
2хв.50сек. – 239сл.
3хв.           – 226сл.
3хв.10сек. – 214сл.
3хв.20сек. – 203сл.
3хв.30сек. – 194сл.
3хв.40сек. – 185сл.
3хв.50сек. – 177сл.
4хв.           – 169сл.
4хв.10сек. – 162сл.
4хв.20сек. – 156сл.
4хв.30сек. – 148сл.
ТЕСТИ

1.В. Вернадський народився
            а) у 1863р.;
            б) у 1865р.;
            в) у 1856р.
2.Найвідоміша наукова книга В.Вернадсього
            а) „Біохімія”;
            б) „Біофізика”;
            в) „Біосфера”.
3.Величезне значення для науки мають розробки вченого про
            а) життя в космосі;
            б) життя в ноосфері;
            в) життя в біосфері.
4.В.Вернадський навчався в Петербурзі на
            а) фізико-математичному факультеті;
            б) природничому факультеті;
            в) філософському.
5.В Вернадський стажувався у
            а) Англії, Німеччині, Франції;
            б) Італії, Німеччині, Франції;
            в) Італії, Чехо-Словаччині, Франції.
6.Життя вченого пов’язане з Україною, бо
            а) він народився у Києві;
            б) батько народився у Києві;
            в) він закінчив Київський університет Святого Володимира.
7. З п’яти років проживав у Харкові, бо
            а) там був їх родинний маєток;
            б) там були кращі для здоров’я кліматичні умови;
            в) туди було переведено батька за місцем роботи.
8. Де народився і отримав початкову освіту
            а) у Києві, Полтаві;
            б) у Санкт-Петербурзі, Харкові;
            в) у Полтаві, Харкові.
9. Переїхав до Полтави із Санкт-Петербурга
            а) щоб бути разом з родиною;
            б) бо симпатизував українському народові;
            в) бо побоювався більшовицьких агентів.
10. У 1918 році став
            а) директором Національної наукової бібліотеки;
            б) ректором Санкт-Петербурзького університету;
            в) президентом Української академії наук.
11. У 1922-1939 рр. очолював
            а) Держаний радієвий інститут;
            б) Державний радіологічний інститут;
            в) Державний інститут радіолокації.
12. В.Вернадський усе життя відстоював
            а) незалежність України;
            б) незалежність науки;
            в) незалежність науки від держави.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу