Публікації

Тексти для перевірки читання мовчки (9-11 кл.)

Зображення
Пророку своїй Вітчизні Учений-енциклопедист, природознавець, мислитель світового рівня Володимир Іванович Вернадський народився 12 березня 1863 року. Будучиглибоким фахівцем у галузі багатьох наук, він став основоположникомгеохімії, біогеохімії, гідрогеохімії, вчення про ноосферу і біосферу та визначив магістральний шлях пізнання Всесвіту та законів розвитку цивілізації. Його ідеї стали базою нових напрямків багатьох сучасних наук, зокрема, геології, мінералогії, гідрогеології. „Менісудилося сказати людству нове в тому вченні про живу речовину, яку я створюю. Це є мій поклик, мій обов’язок, покладений на мене, який я повинен проводити в життя як пророк, який відчуває всередині в себе голос, що закликає його до діяльності,”—говорив В. Вернадський. Однією з найвизначніших книг його стала’’ Біосфера’’, де він першим теоретично визначив поняття біосфери як шару активного органічного життя на Землі, що використовує енергію Сонця та перебуває у тісних прямих і зворотних зв’язках з геологічним…

Турнір юних лінгвістів